ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CallnovoDesk

ยินดีต้อนรับ และขอบคุณที่ให้ความสนใจ callnovo desk

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงระดับบริการหลักนี้ (“ข้อตกลง” และ/หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณ (นิติบุคคลหรือบุคคล) (“คุณ”) และ callnovo dek ที่ควบคุมสิทธิ์ที่จำกัด ไม่ผูกขาด สิ้นสุดของคุณ เพื่อใช้เว็บไซต์ callnovodesk.com และบริการที่เกี่ยวข้อง (“ไซต์”), แอพมือถือ, เซิร์ฟเวอร์ที่ไซต์ถูกเก็บไว้, ไฟล์คอมพิวเตอร์ที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์นั้น (เรียกรวมว่า “บริการ”)

ข้อตกลงระดับบริการหลักนี้ (“ข้อตกลง” และ/หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณ (นิติบุคคลหรือบุคคล) (“คุณ”) และ callnovo dek ที่ควบคุมสิทธิ์ที่จำกัด ไม่ผูกขาด สิ้นสุดของคุณ เพื่อใช้เว็บไซต์ callnovodesk.com และบริการที่เกี่ยวข้อง (“ไซต์”), แอพมือถือ, เซิร์ฟเวอร์ที่ไซต์ถูกเก็บไว้, ไฟล์คอมพิวเตอร์ที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์นั้น (เรียกรวมว่า “บริการ”)

โดยการคลิกที่ปุ่ม “ยอมรับ”/ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายในหน้าสมัครใช้งาน หรือการใช้บริการ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดเบื้องต้นแต่ละข้อ ข้อตกลงของ htis ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการบังคับและการสละสิทธิ์การพิจารณาคดีแบบกลุ่มที่ต้องใช้อนุญาโตตุลาการเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ไขข้อพิพาท แทนที่จะเป็นการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนหรือการดำเนินคดีแบบกลุ่ม หากคุณลงทะเบียนใช้บริการช่วงทดลองใช้ที่มีส่วนลดในช่วงเดือนแรก ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับช่วงทดลองใช้ที่มีส่วนลดนั้นด้วย หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องไม่คลิกยอมรับและไม่สามารถใช้บริการได้ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อตกลงนี้ เข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

เราเคารพความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา คุณเข้าใจดีว่าโดยการใช้บริการของเรา คุณยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เช่นเดียวกับข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

คุณยืนยันว่าคุณมีอายุมากกว่า 18 ปี และสามารถเข้าสู่ข้อกำหนด เงื่อนไข ภาระผูกพัน การยืนยัน การรับรอง และการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ และปฏิบัติตามและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ของการบริการ หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดอย่าใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา

โดยการเชื่อมต่อกับเราด้วยบริการบุคคลที่สาม (CRM) คุณอนุญาตให้เราเข้าถึงและใช้ข้อมูลของคุณจากบริการนั้นตามที่อนุญาตโดยบริการของบุคคลที่สามนั้นเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เก็บไว้ในบริการนั้นเพื่อแสดงข้อมูลของคุณได้ดียิ่งขึ้น บัญชี callnovo desk และเพื่อจัดเก็บข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของคุณสำหรับบริการของบุคคลที่สามนั้น บริการนี้ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ที่ถูกลบออกจากบริการโดยเรา

Callnovo Desk อาจแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว ข้อกำหนดที่แก้ไขทั้งหมดจะมีผลโดยอัตโนมัติในวันที่ ก) วันที่คุณใช้บริการหรือ b) 10 วันหลังจากโพสต์ครั้งแรกบนเว็บไซต์

การใช้ไซต์ของคุณหลังจากวันที่มีผลในการแก้ไขข้อตกลงนี้จะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงตามที่มีการแก้ไข คุณตกลงว่าการแจ้งบนเว็บไซต์ของการแก้ไขนั้นเป็นคำบอกกล่าวที่เพียงพอ

คุณได้รับอนุญาตให้เชิญบัญชีผู้ใช้สองประเภทเข้าสู่บริการ callnovo desk ของคุณ

“ผู้ใช้” และ “ผู้ดูแลระบบ” ต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่เฉพาะ ซึ่งกำหนดไว้โดยเฉพาะเมื่อจำเป็นในส่วนด้านล่าง

1. บริการที่นำเสนอโดย CallnovoDesk

CallnovoDesk ให้ผู้ใช้สามารถโทรออก รับ และโอนสายโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ CallnovoDesk ให้มา (“หมายเลขโทรศัพท์ CallnovoDesk”) และ/หรือแอปพลิเคชัน

 1. CallnovoDesk ไม่ใช่ผู้ให้บริการ “สัญญาณโทรศัพท์” และไม่สามารถแทนที่สายโทรศัพท์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบมีสาย ไร้สาย หรืออินเทอร์เน็ต บริการ CallnovoDesk อนุญาตให้คุณโทรออกได้ (ในประเทศและต่างประเทศ) แต่หมายเลขและบริการที่เลือกอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ CallnovoDesk และ CallnovoDesk ไม่รับประกันว่าหมายเลขทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วโลกสามารถโทรได้จากบริการ CallnovoDesk โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CallnovoDesk Service ไม่สนับสนุนการโทรฉุกเฉินใด ๆ ไปยังโรงพยาบาลประเภทใด ๆ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยรักษาพยาบาล หรือบริการฉุกเฉินประเภทใด ๆ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ในพื้นที่ของคุณ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้ของคุณทราบว่าไม่สามารถสนับสนุนหรือดำเนินการโทรฉุกเฉินโดยใช้บริการ CallnovoDesk

 2. โปรดทราบว่า CALLNOVODESK ไม่รองรับการโทรฉุกเฉินใดๆ การโทรเหล่านี้ควรดำเนินการจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ในพื้นที่ของคุณ (แบบถาวรหรือแบบเคลื่อนที่) ในกรณีที่จำเป็น

 3. เนื่องจากบริการ CallnovoDesk อาศัยบริการโทรศัพท์ของบริษัทอื่น ข้อจำกัดใดๆ ในบริการนั้นจะจำกัดลักษณะที่คุณสามารถใช้บริการ CallnovoDesk ได้

2. คุณภาพและการบำรุงรักษา

 1. CallnovoDesk จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลเพื่อให้บริการ CallnovoDesk โดยมีการหยุดชะงักน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม CallnovoDesk ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริการจะทำงานโดยไม่หยุดชะงัก ล่าช้า หรือความไม่สมบูรณ์อื่นๆ เนื่องจากบริการ CallnovoDesk จะถูกส่งผ่านสายอินเทอร์เน็ตสาธารณะและเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ อาจมีไฟฟ้าดับหรือบริการอินเทอร์เน็ตหยุดชะงัก และคุณอาจพบกับการหยุดชะงักบางอย่าง เช่น การสูญหายของแพ็กเก็ตและความล่าช้า ซึ่งจะรบกวนคุณภาพการสื่อสารของคุณ

 2. CallnovoDesk อาจเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเทคนิคเพื่อให้ทันกับความต้องการล่าสุดและการพัฒนาทางเทคโนโลยี หรือเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ CallnovoDesk อาจต้องซ่อมแซม ปรับปรุง และ/หรืออัปเกรดบริการ CallnovoDesk และอาจกำหนดให้เราต้องจำกัด จำกัด ระงับ แทรกแซงและ/หรือขัดจังหวะบริการเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

3. ใบอนุญาตแบบจำกัด

 1. CallnovoDesk มอบใบอนุญาตแบบจำกัด เพิกถอนได้ ไม่จำกัดเฉพาะ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้คุณเพื่อใช้บริการสำหรับบุคคล องค์กร และการใช้งานเชิงพาณิชย์แบบจำกัดของคุณได้ภายใต้เงื่อนไขอื่นๆ ของข้อตกลงนี้

2. การใช้งานที่ต้องห้ามดังกล่าวจะยุติใบอนุญาตของคุณในการใช้บริการทันที

4. การใช้ CallnovoDesk

 1. นอกเหนือจากกฎและข้อบังคับอื่น ๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ คุณและใครก็ตามที่ใช้บัญชี Callnovo desk ของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้งาน Callnvo desk ไม่ว่าจะโดยเว็บไซต์หรืออุปกรณ์มือถือ คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึง คัดลอก หรือใช้บริการ Callnovo desk เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร คุณยอมรับว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณให้กับ Callnovo desk นั้นสมบูรณ์และถูกต้อง

 2. คุณจะไม่ใช้บริการโต๊ะทำงานของ Callnovo ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย ดูหมิ่น แทรกแซง หรือในลักษณะอื่นที่ยอมรับไม่ได้หรือไม่เหมาะสม

 3. คุณและผู้ดูแลระบบของคุณอาจแต่งตั้งผู้ดูแลระบบเพิ่มเติมของบัญชี Callnovo desk ของคุณ และผู้ดูแลระบบแต่ละคนจะต้องยอมรับและยอมรับข้อตกลงนี้ คุณจะต้องจัดหาให้ผู้ดูแลระบบทุกคนอ่าน ตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดข้อกำหนดโดยผู้ดูแลระบบดังกล่าว

 4. คุณเข้าใจดีว่าข้อมูล ข้อมูล ข้อความ ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง ภาพถ่าย กราฟิก เสียง วิดีโอ ข้อความหรือวัสดุอื่น ๆ (“เนื้อหา”) ไม่ว่าจะโพสต์ในที่สาธารณะหรือส่งเป็นการส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่ เนื้อหาดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณ ไม่ใช่ Callnovo Desk มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ส่ง หรือทำให้พร้อมใช้งานผ่านบริการ โต๊ะทำงาน Callnovo ไม่ได้ควบคุมเนื้อหาที่โพสต์ผ่านบริการ และไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด Callnovodesk จะไม่รับผิดในทางใด ๆ สำหรับเนื้อหาใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สำหรับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือให้บริการผ่านบริการ Callnovodesk  เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการรับส่งข้อมูลเสียงและข้อความเท่านั้น และไม่มีการมองเห็นหรือควบคุมการโทรและข้อความแต่ละรายการ เนื่องจากส่งผ่านโต๊ะ Callnovo และไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดเกี่ยวกับเนื้อหาของการโทรและข้อความส่วนบุคคล ยกเว้นว่า Callnovodesk อาจใช้วิธีการแบบเป็นโปรแกรมเพื่อกรอง (คัดกรองล่วงหน้า) ข้อความของคุณและบล็อกแคมเปญหรือบัญชีของคุณเนื่องจากคำหลักของข้อความที่ Callnovo Desk ได้กำหนดไว้ในคำอธิบายเพียงอย่างเดียว อาจละเมิดกฎข้อบังคับ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่บังคับใช้

 5. ไม่อนุญาตให้มีการสื่อสารข้อความ SMS ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากกฎหมายของรัฐบาลกลางห้ามขายกัญชา แม้ว่าบางรัฐจะรับรองกัญชาก็ตาม ในทำนองเดียวกัน ข้อความที่เกี่ยวข้องกับ CBD ไม่อนุญาตในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบางรัฐห้ามขาย ผู้ให้บริการต้นน้ำของเรากำหนดข้อความกัญชาเป็นข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดหรือการขายผลิตภัณฑ์กัญชา ไม่ว่าข้อความเหล่านั้นจะมีคำศัพท์ รูปภาพ หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์กัญชาหรือไม่ก็ตาม

 6. คุณรับทราบว่าโต๊ะทำงานของ Callnovo อาจหรืออาจไม่คัดกรองเนื้อหา SMS ล่วงหน้า แต่โต๊ะ Callnovo และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน) ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการคัดกรองล่วงหน้า ปฏิเสธ หรือย้ายเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ ผ่านบริการ โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น CallnovoDesk และผู้ที่ได้รับมอบหมายของ CallnovoDesk มีสิทธิที่จะลบเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดข้อตกลงนี้หรือเป็นที่น่ารังเกียจ

 7. คุณตกลงว่าคุณจะรวมข้อมูลการเลือกไม่รับ/ยกเลิกการสมัครที่ชัดเจนในข้อความของคุณเมื่อจำเป็นต้องทำเช่นนั้นโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคที่ประกาศโดยสมาคมการตลาดบนมือถือ หากเกี่ยวข้องกับข้อความของคุณ และ ว่าคุณจะประมวลผลคำขอห้ามส่งข้อความหรือไม่โทรดังกล่าวทั้งหมดโดยทันที และรักษาหมายเลขเหล่านั้นไว้ในรายการห้ามโทร/ส่งข้อความภายในของคุณ

5. หมายเลขโทรศัพท์ CallnovoDesk

 1. การจัดหาหมายเลข CallnovoDesk อยู่ภายใต้กฎการกำหนดหมายเลขและแนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเป็นครั้งคราว CallnovoDesk ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข CallnovoDesk ตามนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขข้อกำหนดในการอยู่อาศัยในท้องถิ่น และ/หรือเพื่อกำหนดให้มีข้อมูลผู้ใช้เพิ่มเติมสำหรับการเข้าถึงหมายเลข CallnovoDesk ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

 2. คุณสามารถซื้อและจัดสรรหมายเลข CallnovoDesk ให้กับบัญชีของคุณได้โดยเป็นไปตามข้อกำหนดการจัดสรรที่แสดงเมื่อสมัครรับหมายเลข CallnovoDesk โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยและ/หรือที่ตั้งของบริษัทของคุณ

 3. ค่าหมายเลขโทรศัพท์แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ หมายเลขที่มีอยู่ในส่วนหมายเลขโทรศัพท์ของ CallnovoDesk เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “หมายเลขโทรศัพท์ฟรีต่อผู้ใช้” หมายเลขใดๆ ที่ไม่ได้จัดหาผ่านส่วนหมายเลขโทรศัพท์ CallnovoDeskl จะมีค่าบริการรายเดือนเพิ่มเติม ทีมสนับสนุนหรือฝ่ายขายของเราจะแจ้งราคาให้คุณทราบก่อนที่จะจัดหาหมายเลข เมื่อได้รับการยืนยันจากคุณ เราจะจัดหาหมายเลขให้ เมื่อได้รับหมายเลขแล้ว บัญชีของคุณจะถูกหักค่าใช้จ่ายสำหรับหมายเลข และแผนการสมัครสมาชิกของคุณจะได้รับการอัปเกรดให้รวมค่าหมายเลขโทรศัพท์นี้ด้วย

 4. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งข้อกำหนดในการให้บริการที่บังคับใช้ใดๆ แก่ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่ได้รับการจัดสรรหมายเลข CallnovoDesk และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว CallnovoDesk ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหมายเลข CallnovoDesk ที่สมัครไว้ ในกรณีที่คุณ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ใช้ของคุณละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดในการจัดสรร โดยไม่มีค่าตอบแทน

 5. คุณต้องแจ้งให้ผู้ใช้แต่ละรายทราบว่าคุณและผู้ดูแลระบบของคุณอาจได้รับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการรับส่งข้อมูลบนหมายเลข CallnovoDesk ที่ได้รับมอบหมาย คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะประมวลผล (และต้องแน่ใจว่าผู้ดูแลระบบของคุณจะประมวลผล) ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณรับรองและรับประกันว่าจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการจราจรทั้งหมดเป็นความลับ และใช้และปกป้องข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

 6. ห้ามส่ง (หรืออนุญาตให้ผู้ดูแลระบบและ/หรือผู้ใช้ของคุณส่ง) การสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ไม่ว่าในกรณีใดๆ คุณจะไม่ (และคุณจะต้องรับรองว่าผู้ดูแลระบบและ/หรือผู้ใช้ของคุณจะไม่) ส่งหรือจัดหาการสื่อสารใด ๆ รวมถึงข้อความอีเมลในนามของหรืออ้างว่าเกิดขึ้นในนามของ CallnovoDesk

6. นโยบายราคา การเรียกเก็บเงิน และการคืนเงิน

 1. คุณอนุญาตให้ CallnovoDesk เรียกเก็บเงินและ/หรือระงับบัตรเครดิตของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับค่าบริการที่ยังไม่ได้ชำระที่เกี่ยวข้องกับบริการ คุณอนุญาตให้ผู้ออกบัตรเครดิตชำระเงินตามจำนวนที่อธิบายไว้ในที่นี้โดยไม่ต้องมีใบเสร็จรับเงินที่ลงนาม และคุณยอมรับว่าการยอมรับข้อตกลงนี้เป็นการอนุญาตให้ผู้ออกบัตรเครดิตชำระเงินตามจำนวนดังกล่าวทั้งหมด

 2. คุณอนุญาตให้ CallnovoDesk และ/หรือบริษัทอื่นใดที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเรียกเก็บเงินสำหรับ CallnovoDesk ให้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณเป็นรายเดือนตามรอบเดือนของการลงทะเบียนครั้งแรกของคุณสำหรับแผน CallnovoDesk ที่ชำระเงินแล้ว และให้ดำเนินการเรียกเก็บเงินและ/หรือการระงับต่อไป ในส่วนที่เกี่ยวกับจำนวนเงินทั้งหมดที่อธิบายไว้ในที่นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบัตรเครดิตของคุณจนกว่าจะชำระเงินเต็มจำนวน

 3. คุณจะให้ข้อมูลบัตรเครดิตที่อัปเดตกับ CallnovoDesk ตามคำขอของ CallnovoDesk และข้อมูลที่คุณให้ไว้ก่อนหน้านี้ใช้ไม่ได้อีกต่อไป คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและปรับปรุงข้อมูลบัตรเครดิตแต่เพียงผู้เดียว CallnovoDesk ไม่รับผิดชอบต่อเงินที่ไม่เพียงพอหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยคุณอันเป็นผลมาจากการพยายามเรียกเก็บเงินและ / หรือการระงับบัตรเครดิตของคุณ หากคุณระบุหมายเลขบัตรเดบิตโดยไม่ได้ตั้งใจ แทนที่จะเป็นหมายเลขบัตรเครดิต คุณอนุญาตให้ใช้การเรียกเก็บเงินทั้งหมดที่อธิบายไว้ในที่นี้กับบัตรเดบิตดังกล่าว เว้นแต่และจนกว่าคุณจะระบุหมายเลขบัตรเครดิต

 4. สำหรับแผนการสมัครสมาชิกของเรา การใช้งานและค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือรายปีจะถูกเรียกเก็บโดยตรงจากบัตรเครดิตที่คุณให้ไว้กับเราตามที่ระบุไว้ในแผนการกำหนดราคาของเราที่ หน้าราคา ยกเว้นที่ระบุไว้ด้านล่าง บริการรายเดือนและค่าบริการอื่นๆ บางอย่างจะถูกเรียกเก็บเงินและเรียกเก็บเงินล่วงหน้าหนึ่งเดือน และไม่มีการแบ่งส่วนของค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริการถูกยกเลิกในวันที่อื่นนอกเหนือจากวันสุดท้ายของรอบการเรียกเก็บเงินของคุณ คุณตกลงที่จะชำระค่าบริการ CallnovoDesk ทั้งหมด สำหรับแผนรายปี รอบการเรียกเก็บเงินของคุณจะอยู่ที่ 12 เดือนนับจากวันที่ชำระค่าสมัครแผนรายปีของคุณ หากมีการเพิ่มผู้ใช้หรือหมายเลขใหม่ในระหว่างรอบการเรียกเก็บเงิน จำนวนเงินที่เทียบเท่ากับจำนวนเงินตามสัดส่วนสำหรับระยะเวลาที่เหลือในรอบการเรียกเก็บเงินจะถูกหักจากบัตรเครดิตของคุณในไฟล์ หากคุณยกเลิกการสมัครแผนรายปีในระหว่างรอบการเรียกเก็บเงิน การสมัครของคุณจะไม่ได้รับการต่ออายุหลังจากสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน จะไม่มีการคืนเงินสำหรับการยกเลิกหรือการลบสมาชิกในทีม/หมายเลขโทรศัพท์ระหว่างรอบบิลที่กำลังดำเนินอยู่ ในกรณีที่สมาชิกในทีมหรือหมายเลขโทรศัพท์ถูกลบ จำนวนการสมัครแผนรายปีจะถูกปรับตามนั้น (ถ้ามี) สำหรับรอบบิลถัดไปเป็นต้นไป

 5. เวลาออกอากาศและการใช้งานที่วัดได้อื่นๆ (“เวลาที่คิดค่าใช้จ่าย”) จะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเต็มนาที และเวลาออกอากาศจริงและการใช้งานจะถูกปัดเศษขึ้นเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นเต็มนาทีถัดไปเมื่อสิ้นสุดการโทรแต่ละครั้งสำหรับวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงิน หากการเรียกเก็บเงินเป็นรายนาทีมีผลใช้บังคับในแผนของคุณ เราจะเรียกเก็บค่าใช้เวลาออกอากาศเต็มนาทีสำหรับเศษส่วนของนาทีสุดท้ายของเวลาออกอากาศที่ใช้ในการโทรแต่ละครั้ง

 6. เวลาที่คิดค่าบริการเริ่มต้นสำหรับการโทรออกเมื่อมีการสร้างและบันทึกการเชื่อมต่อไปยังหมายเลขที่คุณกำลังพยายามติดต่อในระบบของเรา และสำหรับสายเรียกเข้าเมื่อมีการสร้างการเชื่อมต่อสัญญาณจากผู้โทรด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา เวลาที่คิดค่าธรรมเนียมได้จะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดการโทร ไม่ว่าจะโดยคุณ บุคคลที่คุณกำลังพูดด้วยหรือเนื่องจากความผิดปกติทางเทคนิค แต่จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าเราจะได้รับสัญญาณการตัดการเชื่อมต่อของโทรศัพท์ไร้สาย และสัญญาณการตัดการเชื่อมต่อได้รับการยืนยันแล้ว

 7. การโทรออกทั้งหมดที่เราได้รับการควบคุมดูแลการรับสาย รวมถึงเวลาโทร จะต้องเสียค่าบริการเวลาออกอากาศอย่างน้อยหนึ่งนาที โดยทั่วไปจะได้รับการดูแลคำตอบเมื่อมีการรับสาย อย่างไรก็ตาม การกำกับดูแลคำตอบอาจถูกสร้างขึ้นโดยระบบข้อความเสียง การแลกเปลี่ยนสาขาส่วนตัว และอุปกรณ์สลับการแลกเปลี่ยน

 8. หากคุณเลือกแผนราคาที่รวมการจัดสรรบริการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น จำนวนเวลาออกอากาศหรือข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนอัตราดังกล่าว การจัดสรรบริการที่ไม่ได้ใช้จากรอบการเรียกเก็บเงินหนึ่งรอบจะไม่มีผล ไปจนถึงรอบบิลอื่นๆ เราอาจเรียกเก็บเงินจากคุณในรูปแบบที่เรากำหนดเป็นครั้งคราว อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับสำเนาใบเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม หรือข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ

 9. CallnovoDesk อาจเปลี่ยนแปลงอัตราการโทรออก ข้อความตัวอักษรได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ โดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่อัตราค่าโทรและอัตราค่า SMS อัตราใหม่จะนำไปใช้กับการโทรครั้งต่อไปของคุณหลังจากที่มีการเผยแพร่อัตราใหม่แล้ว กรุณาตรวจสอบราคาล่าสุดก่อนทำการโทร หากคุณไม่ยอมรับอัตราใหม่ อย่าโทรออก

 10. คุณยังคงต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมบริการรายเดือนของคุณ หากบริการของคุณถูกระงับเนื่องจากการไม่ชำระเงิน

 11. คุณตกลงว่าสำหรับจำนวนเงินที่ไม่ได้ชำระภายในวันที่ครบกำหนด เราอาจเรียกเก็บเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัตราและค่าบริการ และคุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า 10% หรือจำนวนเงินสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ในกรณีที่คุณไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเงินเมื่อครบกำหนดและจำเป็นต้องอ้างอิงบัญชีของคุณไปยังบุคคลที่สามเพื่อเรียกเก็บเงิน เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แต่ไม่เกิน 18% เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินภายในของเรา

 12. การใช้ CallnovoDesk จะไม่เสียค่าบริการสำหรับแผนการใช้เสียงส่วนบุคคลของคุณ (มือถือหรืออย่างอื่น) เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนเส้นทางการโทรไปยังมือถือที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้บริการของคุณจะเรียกเก็บค่าบริการมาตรฐานสำหรับการโรมมิ่งเมื่อมีสายเรียกเข้า

 13. หากคุณใช้บริการ CallnovoDesk จากอุปกรณ์ที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ (เช่น 3G หรือ 4G) การโทรเข้าและโทรออกจะใช้ส่วนหนึ่งของการอนุญาตข้อมูลของแผนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือนอกประเทศบ้านเกิดของคุณ ผู้ให้บริการของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโรมมิ่งจากคุณ

7. นโยบายการใช้งานที่เหมาะสม

 1. CallnovoDesk อาจเสนอแผนในปัจจุบันหรือในอนาคตโดยใช้ “ไม่จำกัด” และ/หรือ “ไม่จำกัดจำนวนนาที”

 2. CallnovoDesk ไม่จำกัดจำนวนการโทรที่ได้รับผ่านแอพ CallnovoDesk อย่างไรก็ตาม CallnovoDesk พิจารณานโยบายการใช้งานที่เหมาะสมในปริมาณของการสื่อสารที่ส่งต่อไปยังอุปกรณ์พกพา

 3. เมื่อลูกค้าถึงขีดจำกัดการใช้งานที่เหมาะสมข้างต้น เขาจะได้รับข้อความแจ้งเตือนและ CallnovoDesk ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้การโทรหรือใช้มาตรการจำกัดการโทรอื่นๆ การโทรจะทำได้เสมอผ่านแอพ CallnovoDesk

 4. ข้อจำกัดเหล่านี้สามารถเอาชนะได้ด้วยการอัปเกรดเป็นแผนองค์กรแบบกำหนดเอง ซึ่งสามารถรับได้โดยการติดต่อ info@callnovo.com
 5. CallnovoDesk ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งล่วงหน้าเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อหรือระงับบริการของคุณ หาก CallnovoDesk พิจารณาว่าการใช้บริการของคุณละเมิดจุดใดๆ ของนโยบายการใช้งานที่เหมาะสมข้างต้น

8. การพกพาและการเรียกคืนหมายเลข

ย้ายหมายเลขโทรศัพท์สำหรับบางประเทศเท่านั้น (เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย) CallnovoDesk จะตรวจสอบความเป็นไปได้ในการโอนหมายเลขด้วยตนเอง หลังจากประเมินค่าใช้จ่ายโดยนัยแล้ว คุณสามารถย้ายหมายเลข CallnovoDesk ของคุณไปยังผู้ให้บริการรายอื่นได้ตราบใดที่คุณสมัครแผนแบบชำระเงิน (เช่น คุณไม่ได้ใช้ช่วงทดลองใช้ฟรี) หากคุณต้องการส่งออกหมายเลข CallnovoDesk ของคุณไปยังบริการอื่น คุณควรขอให้ผู้ให้บริการรายใหม่ของคุณรับผิดชอบต่อกระบวนการนี้ CallnovoDesk จะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการย้ายหมายเลขของคุณออกจากบริการ CallnovoDesk แต่ผู้ให้บริการรายใหม่ของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการพกพา แม้ว่าจะไม่ใช่ความรับผิดชอบของ CallnovoDesk ในการโอนหมายเลขของคุณออกจาก CallnovoDesk คุณยังสามารถขอคำแนะนำจาก CallnovoDesk เกี่ยวกับกระบวนการนี้ได้โดยเขียนไปที่ info@callnovo.com

9. การปกป้องข้อมูล

CallnovoDesk จะรักษาการป้องกันด้านการดูแลระบบ ทางกายภาพ และทางเทคนิค เพื่อการรักษาความปลอดภัย การรักษาความลับ และความสมบูรณ์ของข้อมูลของคุณ

อาจให้บริการโดยใช้อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการในสหรัฐอเมริกาของผู้จัดหาสินค้าเป็นไปตาม Privacy Shield หรือได้ปฏิบัติตาม Standard Contractual Clauses (ตามที่อนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรป) ซึ่งให้เหตุผลทางกฎหมายในการรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรปที่ได้รับการประมวลผลเมื่อดำเนินการในสหรัฐอเมริกา บริการจะได้รับการคุ้มครองในระดับที่เพียงพอตามความหมายของมาตรา 46 ของระเบียบ (EU) 2016/679 (กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค)

โดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณให้การอนุญาตทั่วไปแก่ JustCall ตามความหมายของมาตรา 28 (2) ของระเบียบ (EU) 2016/679 เพื่อว่าจ้างผู้ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในโปรเซสเซอร์ดังกล่าวตามขั้นตอนการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้

10. ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้และการบันทึกการโทร

เราเคารพสิทธิ์ของผู้สร้างบุคคลที่สามและเจ้าของเนื้อหา และหวังว่าคุณจะทำเช่นเดียวกัน ด้วยลักษณะของบริการและปริมาณข้อมูลที่ส่ง เราไม่สามารถและไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์หรือส่งโดยคุณและผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สามรายอื่นผ่านบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ผ่านบริการ . คุณตกลงอย่างชัดแจ้งว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่จำเป็นต้องลบเนื้อหาออกจากบริการด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงเนื้อหาที่เราเชื่อว่าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้

โปรดทราบว่าในขณะที่ CallnovoDesk เสนอตัวเลือกให้คุณบันทึกการโทร หากคุณเลือกที่จะใช้บริการนี้ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของรัฐและรัฐบาลกลางทั้งหมดก่อนที่จะบันทึกการโทรใดๆ และคุณรับประกันและเป็นตัวแทนของ CallnovoDesk โดยชัดแจ้ง ที่ท่านจะต้องปฏิบัติตามตลอดเวลา เราไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับการบันทึกการโทร และแนะนำว่าควรได้รับความยินยอมก่อนการบันทึกเสมอ คุณรับทราบว่าการรับรองและภาระผูกพันเหล่านี้มีความสำคัญต่อความสามารถของ CallnovoDesk ในการเข้าถึงบันทึกการโทรแก่คุณ และคุณยังตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และปกป้อง CallnovoDesk และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ เจ้าของ พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้ขายของบริษัท และต่อความรับผิด ความสูญเสีย การเรียกร้อง ความเสียหาย สาเหตุของการดำเนินการ ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายความ) ที่อาจเกิดขึ้นโดย CallnovoDesk ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการละเว้นของคุณที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกการโทร ไม่ว่าจะเป็น การเรียกร้องเกิดขึ้นภายใต้สัญญา การละเมิด กฎเกณฑ์ หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นๆ

11. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในบริการและเนื้อหาใด ๆ ที่อยู่ในที่นี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ CallnovoDesk เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริการนี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและจำกัดการใช้งานเชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น และคุณสามารถพิมพ์ คัดลอก และดาวน์โหลดข้อมูลหรือส่วนใดๆ ของไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น หากคุณคัดลอกหรือดาวน์โหลดข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ จากไซต์นี้ คุณตกลงว่าคุณจะไม่ลบหรือปิดบังลิขสิทธิ์หรือประกาศหรือตำนานอื่น ๆ ที่มีอยู่ในข้อมูลดังกล่าว คุณไม่สามารถแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ แสดง ดำเนินการ ผลิตซ้ำ เผยแพร่ อนุญาต เฟรม สร้างงานลอกเลียนแบบจาก โอน หรือใช้ในลักษณะอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือสาธารณะ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ได้รับจากบริการ ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก CallnovoDesk เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของ CallnovoDesk การใช้เครื่องหมายใดๆ บนไซต์ของคุณในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CallnovoDesk ถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

12. ใบอนุญาตเนื้อหา

คุณให้สิทธิ์แก่ CallnovoDesk ที่ไม่ผูกขาด ทั่วโลก ตลอดไป เพิกถอนไม่ได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วง (ผ่านหลายระดับ) เพื่อใช้สิทธิ์ใดๆ และทั้งหมดที่คุณมีในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาหรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่คุณมอบให้เรา .

13. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เอกสารบนเว็บไซต์ CallnovoDesk มีให้ “ตามที่เป็น” CallnovoDesk ไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และขอปฏิเสธและปฏิเสธการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิ์อื่นๆ นอกจากนี้ CallnovoDesk ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้ หรือความน่าเชื่อถือของการใช้วัสดุบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุดังกล่าวหรือบนไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์นี้ เนื่องจากบริการ CallnovoDesk ขึ้นอยู่กับเครือข่าย IP ความพร้อมใช้งานของแหล่งจ่ายไฟที่เพียงพอ และการกำหนดค่าอุปกรณ์ที่ถูกต้อง เราไม่รับประกันว่าส่วนใดของบริการจะต่อเนื่องหรือปราศจากข้อผิดพลาด คุณรับทราบและเข้าใจว่าเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการสื่อสารทาง IP จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นไม่ควรใช้บริการ CallnovoDesk กับบริการหรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม เช่น สัญญาณกันขโมยที่ตรวจสอบ สัญญาณเตือนไฟไหม้ที่ตรวจสอบ และ/หรือระบบหรืออุปกรณ์ตรวจสอบทางการแพทย์

14. ความรับผิดชอบของคุณในการปกป้องข้อมูลและรหัสผ่าน

เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและรักษาความลับของข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้ง CallnovoDesk ทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดข้อมูลบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ CallnovoDesk จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับจากการที่บุคคลอื่นใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ ไม่ว่าจะโดยที่คุณไม่ทราบหรือไม่ก็ตาม ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมการใช้งานและค่าปรับ ค่าธรรมเนียม การตัดสินทางแพ่ง และค่าทนายความที่สมเหตุสมผลสำหรับความล้มเหลวของคุณในการปกป้องข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่าน และ/หรือแจ้ง CallnovoDesk ทันทีเกี่ยวกับการใช้งานของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต บัญชีหรือการละเมิดข้อมูลบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ

15. ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของเราหรือสิ่งใดก็ตามที่พบในข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นๆ กับเรา โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ info@callnovo.com

3601 Hwy 7 East, Suite1108, มาร์กแฮม, ออนแทรีโอ, แคนาดา, L3R0M3

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้นหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำขึ้นในข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดออกจากเว็บไซต์และบริการนี้ทันที