Callnovodesk giúp các tổ chức trên toàn thế giới tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt hơn

Chúng tôi tin vào sức mạnh của cuộc trò chuyện. CallnovoDesk là một hệ thống điện thoại dựa trên đám mây và trung tâm cuộc gọi dành cho doanh nghiệp hiện đại.

Về mục tiêu của chúng tôi

Chúng tôi giúp thúc đẩy doanh nghiệp của bạn phát triển nhanh hơn

  • Dễ sử dụng

    CallnovoDesk giúp các doanh nghiệp lấy lòng khách hàng và nhân viên của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng.

  • Hoàn toàn kiểm soát

    Với tất cả thông tin liên hệ của bạn ở một nơi và một đường dẫn phản ánh quy trình bán hàng của bạn, bạn sẽ giảm thiểu mọi nhiệm vụ quản trị tốn thời gian duy trì các khu vực đó.

  • Sự phát triển

    Chúng tôi đón nhận sự thay đổi và tích cực tìm kiếm cơ hội để phát triển sản phẩm, công ty và bản thân - với tư cách cá nhân, chuyên gia và một nhóm.

Câu chuyện của chúng ta

Câu chuyện về CallnovoDesk

How Does Free Trial Work?

Simply send us your contact information and we will send you access to a free Callnovodesk trial with no strings attached. you can immediately start making phone calls with callnovoDesk.

Who is an User?
Users work for your company and communicate with your existing and potential clients. you can add or remove users in just a few click anytinme you need. As a user you can imagine your agent, supervisor, analyst, administaratior etc.
Cai I Use CallnovoDesk for More Activities?

Definitely. CallnovoDesk can be sued in many different ways, be it customer support, contact center, virtual phone system or active call center. Our solution is perfect for companies operating several e-commerce at the same time in need of separate customer support for each e-commerce.

What About Data Safety?

The safety of your data is our topmost priority. CallnovoDesk uses third party data centers with industry standard certification. all facilities include physical protection. interface is accessed through an encrypted SSL connection.

Được hơn 40 nghìn người dùng yêu thích và tin cậy!

0
Người lao động
0
Quốc tịch
0
Làm việc hoàn toàn từ xa

Có một câu hỏi, bình luận hoặc phản hồi?

Nếu bạn muốn hỏi điều gì đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi.